RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES DAUGAVPILS FILIĀLE
REĢIONĀLĀ STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ SKOLA-KONFERENCE


JAUNATNES LOMA UN IESPĒJAS
INŽENIERZINĀTNES ATTĪSTĪBĀ
2019

2019. gada 25. aprīlī
Daugavpils, LATVIJA


KONFERENCES DALĪBNIEKI

Nr.   Referāta nosaukums
  Autori, Vadītājs
  Referāta statuss
1. Tiešsaistes tīkla lietotņu salīdzinājums
A. Bartkevičs
vadītājs: N. Dzjumane
Referāts nav saņemts
2. QR kodu veidošana un to praktiskais pielietojums
V. Gololobovs
vadītājs: N. Dzjumane
Referāts nav saņemts
3. Rūpniecīsko ēku energoefiktivitātes paaugstīnāšana, tās cēloni un risinājumi. Siltuma zudumi. Energoaudīta sastadīšana.
I. Jušanovs
vadītājs: G. Strautmanis, V. Strautmane
Referāts nav saņemts
4. Nelineāras elektriskas un mehāniskas sistēmas dinamika ar trim brīvības pakāpēm
Ņ. Petrovs
vadītājs: V. Ņikišins
Referāts nav saņemts
5. Zīmoli un jaunieši
D. Cirsis
vadītājs: I. Krilova
Referāts nav saņemts
6. Smadzeņu konektomas analīze ar grafu teorijas elementiem
O. Minejeva
vadītājs: Z. Markovičs
Referāts nav saņemts
7. CIGAREŠU FILTRA IETEKME UZ TABAKAS DŪMU KAITĪGUMU
N. Osipova
vadītājs: I. Fjodorova
Referāts nav saņemts
8. Par pirmās kārtas diferenciālvienādojumu autonomām sistēmām
A. Lapkovskis
vadītājs: M. Dobkeviča
Referāts nav saņemts
9. Ziepes burbuļa fiziskās īpašības
A. Vorobjova
vadītājs: S. Lukjanova
Referāts nav saņemts
10. Magnētu izmantošana efektīvai bremzēšanai
V. Stehnovskis-Slavskis
vadītājs: I. Jurkāne-Jurgāne
Referāts ir saņemts
11. Optimalas virtualizācijas metodes izvēle testēšanas automatizācijai
D. Mironova
vadītājs: L. Zaiceva
Referāts ir saņemts
12. Neironu tīklu arhitektūras analīze stratēģiskās spēlēs lēmumu optimizēšanai
D. Gončarovs
vadītājs: N. Prokofjeva
Referāts nav saņemts
13. Šūnas automāti iesācējiem
V. Petkeviča
vadītājs: R. Smirnova
Referāts nav saņemts
14. PĒTĪJUMS PAR DRONU (UAV) AKUMULATORA IZLĀDI
I. Kaļiņins
vadītājs: R. Smirnova
Referāts nav saņemts


Atpakaļ